Här är två sidor från Gold Fields senaste företagspresentation som beskriver problemen guldsektorn står inför. Först en graf som visar mängden nya fynd och mängden pengar som spenderas på exploration.

goldminingdTrots att det spenderas mer på exploration ökar inte mängden fynd, snarare tvärtom. Samtidigt fortsätter intresset för ädelmetallsinvesteringar att öka dramatiskt (baserat på egen research). Kanske är detta ett tecken på att vi nått peak gold och att artificiellt låga priser inte kommer vara speciellt länge till?

Nr 2. Här syns hur motståndet mot gruvor ökat explosionsartat senaste åren, en faktor som tillsammans med lägre discovery rate goldminingckommer strama åt tillgången på guld från produktion ordentligt. Även om fler fynd görs kommer allt färre av fynden kunna sättas i produktion, detta beror sannolikt på internets framfart som möjliggjort att lokalbefolkningar kan organisera sig mot gruvindustrin.

Detta är främst ett problem för de stora producenterna som måste ersätta produktion med nya producerbara tillgångar. För småsparare som investerar i juniorer kan detta vara positivt eftersom de kan välja projekt i regioner där lokalbefolkningar är mindre militanta mot gruvindustrin. Dessa projekt som får tillstånd och har bra relation till människorna i närområden kommer att stå som stora vinnare kommande år och de stora bolagen kommer sannolikt vara tvungna att köpa upp dem för stora premier.

Det är dock lättare sagt än gjort, att ta reda på vilka bolag som faktiskt har möjlighet att få tillstånd är ett minfält, det går inte att lita rakt av på vad bolagen säger om situationen eftersom de är partiska och antagligen kommer måla upp en bild av läget som är bättre än den faktiskt är.