Chris Martenson från peakprosperity.com intervjuade Ted Butler i början av november ang silvermarknaden, lyssna här: