I grafen bredvid visas totala mängden lån som beviljats av banker i eurozonen (röd linje), det är den totala mängden aktiva pengar i cirkulation i form av kontosiffror i banker. Penningmängden har minskat konstant sedan slutet av 2012, eurozonen är i en penningmängdsdeflation, och sådana är ej bra i ett system där alla pengar skapats genom lån med ränta kopplade till dem.

Pga detta försöker ECB få marknaden att tro att den vill göra något åt saken, det är ju ett av deras mandat att skapa inflation (KPI-inflation åtminstone). Så vad ska ECB göra för att få igång penningmängden? Hur ska de få de privata bankerna som skapar hela penningmängden att expandera sina balansräkningar och därmed få röda linjen i grafen ovan att öka?

Deras svar på detta är att expandera sin egen balansräkning (reserver), dvs trycka egna pengar i form av kontanter, sk QE. Enligt mannen som myntade begreppet QE, Richard Werner, menar att detta är fel sätt att gå tillväga. Då ECBs balansräkning inte är den drivande faktorn (faktorn som styr den ekonomiska aktiviteten, dvs mängder transaktioner) i ekonomin kan vi inte heller vänta oss att detta kommer att fungera, en enkel logisk slutsats.

When I proposed a policy of “quantitative easing” in Japan in 1995, I pointed out that reserve expansion on its own will not help. – Richard Werner

Att QE inte fungerar är numera allmänt känt, t.ex kan vi i USA se det tydliga sambandet mellan kontosiffror och den ekonomiska aktiviteten. Amerikanska banker pumpar ut nya pengar och den ekonomiska aktiviteten har ökat därefter. Så varför fokuserar inte ECB på kredittillväxt om de nu vill uppnå vad de påstår sig vilja uppnå? För att de i verkligheten har ett helt annat mål, så kallad strukturreform och i den ingår ej inflation. 90-talet i Japan är modellen som följs, en lång utdragen deflation efter en boom. Mer om detta i Werners senaste dokumentär “Princes of the Yen”: http://youtu.be/p5Ac7ap_MAY

Skärmavbild 2015-01-22 kl. 08.34.03

Enligt Werner är den enda logiska slutsatsen att ECB ej vill se ekonomisk återhämtning eftersom de enkelt skulle kunna få bankerna att skapa pengar om de vill som sedan ökar den ekonomiska aktiviteten (nominell BNP). De gör ej detta, istället fortsätter de med metoder som håller eurozonen i recession. Detta är sanningen om ECB och centralbanker i stort. De har egna agendor, de säger att de vill uppnå en sak men gör en helt annan, vi andra får leva med konsekvenserna.