Ny data från Fed visar att penningmängdens årliga ökningstakt (mätt i mängden kontosiffror hos banker), den verkliga inflationen nått 8,3 procent, en stor ökning från föregående vecka. Deras ekonomi är inne i en stark högkonjunktur och inget i nuläget indikerar att denna trend ska avta, snarare tvärtom.

Dollarn går för tillfället starkt trots att den späds ut fortare än andra valutor, vilket kan tyckas märkligt. Uppgången senaste månaderna har varit så stor att MACD-indikatorn nått en väldigt överköpt nivå, som normal sett har visat sig vara större toppar för dollarindexet. Mao, en ny stor topp är potentiellt närliggande:

Full storlek

När väl dollarindexet toppat kommer sannolikt nästa inflationsvåg påbörjas med stigande råvarupriser. Kanske är det först då TSX venture och råvaruaktierna kommer vända uppåt med kraft. Notera att guld- & silverpriset redan ser ut att ha bottnat trots dollarindexets styrka, mao, alla valutor faller numera mot guld & silver.