North Country Gold (NCG.v) blev just handelsstoppad, motivering: Pending news. Återstår att se vad för typ av nyhet det rör sig om men det kan mycket väl vara bolagets PEA som enligt tidigare prognoser ska släppas ca nu, något som Mattias redan påpekat. Ang denna PEA skrev han:

 Tänkte spekulera lite i NCG kommande PEA. Har räknat NPV själv. Har använt följande faktorer:

Dagar gruvan är öppen per år: 330
TPD: 1000 (möjligt enligt deras corporate presentation)
G/t: 8 (Om NCG väljer att fokusera på deras high grade, nackdelen är att det ligger ligger underground vilket kan göra att CAPEX blir högre)
Operate cost (tonne/$): 130 (Meadow bank hade runt ~80 och Backriver ~100)
Ränta på lånet: 6%
Discount rate (för NPV): 8%
Recovery: 84% (Kollade på Backriver och de lägsta recovery området låg på 84%)
CAPEX: 200MUSD (Backriver hade 600MUSD men Backriver har en TPD på 5000)
Livslängd på gruvan: 7 år
Produktions start: 2019

Baserat på dessa siffror får jag följande data:

Årlig guld produktion: 78 koz
Operating cost (total cash-cost): $548 oz/au ($701 oz/au inklusive räntorna)
NPV@8%: 39MUSD ($1200 oz/au)
NPV@8%: 129MUSD ($1500 oz/au)

Jag har försökt att räkna på så konservativa siffror som möjligt. Ni får jätte gärna komma med kommentarer om vilka andra siffror och faktorer som bör tas till denna analys. Nyckeln till en lyckad PEA är främst projektets genomsnittliga grade.

Om Mattias siffror skulle visa sig någorlunda korrekta är det troligt att aktien kommer att stiga kraftigt då marknadsvärdet idag bara är knappt $5 miljoner, en bråkdel av förmodad NPV.