Skärmavbild 2015-03-04 kl. 10.03.46Keith Neumeyer har varit tidigare vara med och byggt kopparbolaget First Quantum och silverbolaget First Majestic, båda väldigt framgångsrika. Nu är han på g med ett nytt bolag, ett guldbolag som till en början ska fokusera på att köpa upp undervärderade guldtillgångar, framförallt i Mexico. Bolaget kommar ha sin IPO på 40 cent inom 2-3 veckor under namnet First Mining Finance.

Dominic Frisby intervjuade nyligen Keith ang detta IPO: Finns att lyssna på här

First Mining Finance är resultatet av 3 olika bolag som slagits ihop med sammanlagt 18 “properties” i sin portfölj, några av dem tidigare non-core assets i First Majestics portfölj. Förutsatt att IPO:n går bra kommer bolaget sitta på ca $10 m i kassan, denna ska vara avsedd för att scanna marknaden på undervärderade tillgångar och betala holding costs. Uppköp av undervärderade tillgångar ska göras genom att betala med nya aktier i First Mining, dvs utspädning, något som är standard i råvarubranschen. Strategin going forward är enligt följande:

Skärmavbild 2015-03-04 kl. 10.13.24

 

 

De är enligt Keith redan i diskussion med guldbolag ang uppköp och att de kommande månader kommer börja köpa dem. Dessa är om jag förstått saken rätt i Mexico. De har tittat på ca 60 bolag, varav 30 var av intresse, av dem är 3-4 citat “really exciting” enligt Keith. Ett av dem kan mycket väl vara Geologix Explorations. Jag ser väldigt stor risk/chans att detta kommer vara ett av de bolag som FF ger sig på först. Hjälp gärna till att identifiera andra kandidater.