Guldpriset har sedan februari i år brutit ned genom ett antal viktiga stödnivåer, där fredagens abrupta fall kanske skakade marknaden mest. Många har såklart kastat sig över TA-programmet för att i all iver lokalisera stödnivåer. Inget fel med det. Men ur ett kortsiktigt perspektiv spelar dessa prisrörelser i min mening mindre roll, trots att ”viktiga” stödnivåer bryts. Jag är övertygad om att guldpriset har ett fundamentalt golv som med tiden gradvis rör sig uppåt.

Guldpriset är starkt beroende och kopplat till rådande produktionskostnader för guld. Guldgruvors AISC (All In Sustaining Costs) ligger i idag i snitt på drygt $1200 per Oz, skulle jag gissa. En siffra som successivt ökat med åren och som knappast kommer att sjunka nämnvärt. Den kommer nämligen att fortsätta öka därför att den är inflationsstyrd.

För att dra en liten parallell: Jag arbetar inom byggbranschen och den skiljer sig egentligen inte nämnvärt från gruvbranschen. Båda är beroende av anläggningar & faciliteter, konsulter, tillstånd, arbetsledning, arbetskraft, maskiner, verktyg, utrustningar, hjälpmedel, transporter, deponi & destruktion, energi, material osv, osv. Kategorier som samtliga är inflationsstyrda. Kategorier vars kostnader i det långa loppet går upp.

Om vi blickar framåt – säg 15 år – och samtidigt ponerar ett antal scenario med olika genomsnittlig inflation per år. Med dagens AISC på $1200 så skulle AISC då hamna enligt nedan.

Kostnad för att producera 1 oz guld år 2030 med utgångspunkt $1200 AISC idag

Inflation AISC / Oz
2,00% $1650
2,50% $1738
3,00% $1870
3,50% $2010

 

Det är för mig uppenbart att guldpriset i det långa loppet måste stiga i takt med inflationen och vidare i takt med ökade produktionskostnader – annars kommer guldproduktionen att upphöra.

En betydande katalysator i sammanhanget är givetvis kombinationen lägre halter och färre fyndigheter. Fyndigheter som dessutom tenderar att bli allt djupare. Framtida produktionskostnader kopplat till inflationen, som tabellen ovan visar, är därför med största sannolikhet i underkant mot vad som väntar framöver.

Konstaterandet säger dock inget om hur högt guldpriset ska eller bör ligga. Det säger indirekt att det per automatik alltid kommer att finnas ett golv i guldpriset. Ett golv som successivt alltid kommer att flytta sig upp i takt med stigande produktionskostnader.

Makroekonomiska variabler påverkar dock guldpriset hela tiden, varför priset kortsiktigt såklart kan leta sig till lägre nivåer. Detta ser vi hela tiden, inte minst i fredags, men det gap som då bildas mot AISC kommer av fundamentala skäl alltid att täckas.

Svarta svanar kommer dessutom alltid att flyga vid horisonten. Vid en finansiell kollaps och likviditetskris blir alla tillgångar sålda för att täcka skulder. Detta gäller även guld och det såg vi 2008.

Kortsiktigt spelar alltså detta golv i guldpriset ingen roll, men ur ett längre perspektiv kommer det alltid att vara klart mera sannolikt att guldpriset går upp än ner när nivån är nära AISC.