Innan jag tänkte börja skriva om bolag på bloggen så tänkte jag berätta lite kort om hur jag köper och säljer PM-aktier då aktierna jag köper tenderar att ha väldigt hög risk.

Att köpa:

I och med att de bolagen som jag spekulerar i är väldigt högrisk går jag aldrig in mer än 10% (20% ifall det är kapital som kommer från “free-ride”). Jag brukar gå in 2% första köpet och ytterligare 2% det andra köpet och det tredje köpet så går jag in 6%. Detta gör jag främst på grund av att min timing sällan är perfekt.

Att sälja:

Jag följer “free-ride” metoden när det kommer till att sälja av mitt innehav. Vilket innebär att jag säljer av hälften av mitt innehav vid en 100% uppgång. Med detta kapital så letar jag antingen efter ett nytt projekt eller fyller på existerande innehav.

Lite exempel från verkligheten:

  • Allied Nevada, här förlorade jag hela mitt investerade kapital på 10% men var väldigt nära på att få free-ride.
  • Global Minerals, förlorade enbart 2% av mitt hela kapital då jag valde att inte fylla på mer efter att PEA inte var riktigt som jag förväntade mig.
  • Detour Gold, free-ride på 100% och investerade vidare kapitalet i ett nytt bolag.
  • North Country Gold, free-ride två gånger varav ena gången var återinvestering i North Country Gold igen och andra gången investerade jag i nya bolag

 

Detta är en metod som passar mig väl och behöver inte betyda att det passar någon annan bättre. Men ville bara dela med mig om hur jag köper och säljer PM-aktier och varför jag känner mig bekväm att nästan alltid vara ALL-IN i PM.