Den fallande trenden i HUI och stödnivån vid 150, som kan ses i grafen måste guldaktierna välja riktning inom kort. Två alternativ: Antingen bryts den fallande trendlinjen till uppsidan, vilket isf från ett tekniskt perspektiv är positivt, eller så faller indexet igenom det fleråriga stödet på nedsidan vilket isf är negativt. Min känsla är att vi kommer få svaret ganska snart:

I övrigt, enligt Bara bra är den sista pusselbiten redan på plats, dvs GDXJ/GDX ration, se kommentar nedan:

Den Sista Pusselbiten?

Chartet visar utvecklingen av junior goldminers index (gdxj) vs goldminers index (gdx) sedan 2009 till dags datum. Man kan notera att relationen toppade i början av 2011, dvs juniorerna började sjunka långt, nästan ett helt år, innan de mer mogna producenterna började sin nedgång kring årsskiftet 2011/2012. FNV satte sin ATH så sent som aug 2014 och har inte tappat mkt sen dess heller. Går man ner på bolagsnivå ser det lite mer spretigt ut förstås och det har funnits juniorer som både hunnit tre- och femdubblat sin kurs sedan maj/juni 2013.

Relationen gdxj/gdx har dock trendmässigt varit sjunkande fram till idag.
Men nu ÄNTLIGEN får man kanske säga ser det ut som att ökenvandringen för miningbolag o speciellt juniorer skall vara slut. Det ser iaf väldigt lovande ut tekniskt i chartet ovan för långa placeringar i miningsektorn iom att relationen sannolikt kommer att inleda eller nyss börjat inleda en flerårig uppgång.