Denna analys på Banro Corp är baserat på nyckeltal. Nyckeltal som jag baserar denna värdering är på P/B-tal, EBITDA, EV/Gold per oz och P/E-tal.

top

 

Banro Corporations siffror (‘1000):

 • Enterprise value: 130 827
 • Book value: 451 252
 • EBITDA: 76 000 (Se not 1)
 • Earning: 24 000 (Se not 2)
 • Antalet oz/au i marken: 13 500

 

Not 1: Baserat på kvartal 1 för 2015 som visade en EBITDA på $19M, har multiplicerat 194 för att få fram $76M.
Not 2: Baserat på kvartal 1 för 2015 som visade net income på $6M, har multiplicerat 6
4 för att få fram $24M.

Framtida siffror som jag har tagit fram anser jag vara väldigt konservativt beräknade då jag tror att Banro Corporation kommer prestera ännu bättre siffror de kommande kvartalen. Anledning till varför jag tror detta är på grund av att under kvartal 1 så producerade det enbart 36 000 oz/au. Deras mål för 2015 är att producera som lägst 190 000 oz/au, vilket innebär att de tre kommande kvartalen så förväntas bolaget att producera ytterligare 154 000 oz/au eller 51 000 oz/au per kvartal. Detta är en ökning med strax över 20%. Med tanken på att deras AISC hamnade enbart på $581 oz/au så kommer fler uns guld att leda till högre siffror. Men för att vara konservativ så är dessa nyckeltal enbart baserade på kvartal 1.

 

Industrins genomsnitt:

 • P/B: 0,97
 • EV/EBITDA: 6,11
 • P/E: 17,87
 • EV/Gold: 35 (Bland producenterna ligger de på 79 men valt att jämföra med Kinross)

 

Banros Corporation nyckeltal:

 • P/B: 0,29
 • EV/EBITDA: 1,72
 • P/E: 5,45
 • EV( Gold: 10

 

Industrins genomsnitt vs Banros Corporations genomsnitt:

 • P/B: 235%
 • EBITDA: 255%
 • EV/Gold: 261%
 • P/E: 228%

 

Baserat på all de ovannämnda nyckeltal så bör Banro Corp värderas 200% högre än dagens aktiekurs 0,37CAD eller lite över 1CAD per aktie för att få en värderings i jämförelse med sina peers.

Anledningen till varför Banro Corporation är värderat så lågt är främst pga av den svaga balansräkningen. Deras skulder ligger på $204M medans deras kassa enbart ligger på $3M + $6M (från guldet som sitter i deras lager). Kollar man lite snabbt så är det väldigt skrämmande balansrapport, men det som har gett Banro Corporation andrum är främst den säkrade finansieringen på $90M genom att sälja framtida guld, de lyckades stänga finansieringen per 2015-04-30.

Den största risken som jag ser med Banro Corporation är främst den politiska risken i Afrika samt även om någon av gruvorna skulle stängas ner på grund av olycksfall. Detta gör jag en personlig subjektiv bedömning på 5% chans. Skulle något av detta scenario hända så går Banro Corporation förmodligen i konkurs.

Dessa siffror är baserade på ett guldpris på $1200 samt så är det ingen framtida tillväxt tagna i beräkningarna. För år 2015 så förväntar sig Banro att producera som lägst 190k oz/au med 2 producerande gruvor och vid år 2018 förväntar bolaget sig att producera 350k oz/au med 4 producerande gruvor.

Detta är ingen rekommendation utan det är en spekulation. Jag äger aktier i Banro Corporation så jag är subjektiv i min bedömning. Glöm inte att göra Er egen DD innan ni väljer att investerar ert hårtkämpande kapital i aktier som nämns på bloggen. Jag är enbart en privatsparare som spekulerar i högrisk aktier och vill dela med mig mina tankar och funderingar kring PM.

1002159433-1002159435