Citat av Alan Greenspan, fd amerikansk centralbankschef (källa):

The law of supply and demand is not to be conned. As the supply of money (of claims) increases relative to the supply of tangible assets in the economy, prices must eventually rise. Thus the earnings saved by the productive members of the society lose value in terms of goods. When the economy’s books are finally balanced, one finds that this loss in value represents the goods purchased by the government for welfare or other purposes with the money proceeds of the government bonds financed by bank credit expansion.

In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation. There is no safe store of value. If there were, the government would have to make its holding illegal, as was done in the case of gold. If everyone decided, for example, to convert all his bank deposits to silver or copper or any other good, and thereafter declined to accept checks as payment for goods, bank deposits would lose their purchasing power and government-created bank credit would be worthless as a claim on goods. The financial policy of the welfare state requires that there be no way for the owners of wealth to protect themselves.

This is the shabby secret of the welfare statists’ tirades against gold. Deficit spending is simply a scheme for the confiscation of wealth. Gold stands in the way of this insidious process. It stands as a protector of property rights. If one grasps this, one has no difficulty in understanding the statists’ antagonism toward the gold standard.

Notera här att Greenspan likställer ökad penningmängd med stöld. Detta är väldigt viktigt att förstå, storbanker & centralbanker skapar inte ny köpkraft, de konfiskerar redan existerande köpkraft och lånar sedan ut den till dem som de stulit den av (befolkningen).

Citatet är från 1967 och sedan dess har bankerna gått all-in med sitt penningskapande. Idag utgör penningmängden till 97% (siffran tagen från SCB) falska depositioner/utlåning till banker av papperssedlar som aldrig ägt rum på riktigt. Dessa sedlar har i sin tur skapats helt utan någon koppling till hur mycket guld som centralbankerna har i ägo, guldmarknaden (Comex & LBMA) har i sin tur skapat hundra gånger mer guldkontrakt på fysiskt guld än de har i ägo.

Graf som visar hur mängden falska depositioner skenat:

Kort: Vi har gått från att använda guld till kvitton på guld (sedlar), från kvitton på guld till kvitton frikopplade från guld, kvitton som i sig blev pengar. I nästa steg gick vi från dessa papperskvitton till falska depositioner av kvitton (bankkontosiffror) som inte ägt rum. Ju längre från ärliga pengar (t.ex guld) penningsystemet drar sig ju mer instabilt blir finanssystemet. Det har gått så långt att vi nu nått peak felallokering där bankerna stulit 97% av all köpkraft och allokerat 90% av den till spekulation på bostadsmarknaden mot en ränteavgift, dvs avgiften de tar ut för att låna ut stulna pengar till de som de stulit dem av.