Jag har under de senaste åren presenterat material (t.ex här) som visar att eliten, de som äger världens betalningssystem och indirekt styr nästan alla centralbanker har en större plan, att införa en världsvaluta. Det är inget nytt, men nu börjar det bli allt mer tydligt hur denna plan skall uppnås, därför är det läge för en uppdatering.

Hur ska denna ambitiösa plan uppnås? Genom att injicera falska teorier (i syfte att bygga opinion) om centralbanker och hur de verkar vill eliten skapa ett problem (som inte finns) som de sedan kan komma med lösningen på (en världsvaluta kommer vara lösningen). Just nu spelar de valutakrigskortet, en falsk teori om att centralbanker och stater vill förstöra värdet på de pengar de själva kan skapa i obegränsade mängder utan kostnad. Mannen som är tillsatt att promota denna falska teori är Jim Rickards.

Jim Rickards teorier pumpas på alla stora mediakanaler, det är by design. Hjärntvättningsprocessen pågår as we speak. Bara de som har förmåga att tänka kritiskt kan se att allt Jim Rickards säger är felaktigt. De främsta argument till världsvaluta han lägger fram är:

  1. Centralbankernas balansräkningar är begränsade.
  2. IMF:s balansräkning är inte begränsad och är därför enda organisationen som kan rädda centralbankerna vid nästa kris.
  3. Valutakrig är destruktivt eftersom det förstör köpkraft, alla förlorar på det.

Argument nr 1. är uppenbarligen fel, en centralbanks balansräkning har inga begränsningar, den kan utan kostnad skapa obegränsade mängder kontanter, det finns inget som begränsar den förmågan.

Verdict: Bullshit

Argument nr 2. IMF:s balansrälning är precis likadan som centralbankernas, det finns inget som skiljer dem från vanliga centralbanker.

Verdict: Bullshit

Argument nr 3. Om detta var ett problem som eliten verkligen brydde sig om, varför låter de då privata banker skapa valutaenheter i mångmiljardbelopp varje dag?

Verdict: Bullshit

Världsvaluta är ingen lösning på den teori som läggs fram eftersom den är fel i grunden,