Guldaktier vs S&P500

Vi ser just nu en av de största undervärderingarna i guldaktier någonsin, det sägs att det beror på brist på pengar, men detta är en artificiell situation skapad av de som skapar alla pengar ur intet och allokerar dem. Det är absolut ingen verklig brist på pengar, bankerna har aldrig haft sådan kapacitet att skapa nya pengar som nu, men “av någon anledning” vill penningskaparna inte allokera några pengar alls i den sektor som producerar de metaller som konkurrerar med deras luftpengar.

Taktiken verkar vara att skapa en extremt volatil sektor som går från ‘övervärderad’ (relativt sett) till extremt undervärderad. Detta är något som bla Rick Rule identifierat (lyssna t.ex här) och skapat en förmögenhet på. Men Rick Rule tror att det är verklig brist på pengar snarare än att detta skulle vara en medveten strategi från bankerna.

Bankerna gillar att blåsa upp spekulationsbubblor i bostadspriser där biljoner allokeras varje år, de gillar också att driva upp priser på IT-bolag till sinnessjuka nivåer som motsvarar flera hundra gånger bolagens kassaflöden. Varför? För att dessa sektorer gynnar deras syften, bostadsbubblan låser in massan i skuldslavsfängelse som får dem att känna sig rika, IT-bolag för att det är luft, inget som konkurrerar med elitens pengamaskiner.

Det finns två typer av finansiering:

1. Ta in pengar genom private placement (pengar som redan existerar) genom utspädning av aktiestocken.

2. Låna pengar av bankerna, pengar som skapas ur intet, nya pengar

Alternativ nr 1 är vanligast bland guldbolagen, detta är ett svårt sätt att dra till kapital eftersom det krävs att den som ska finansiera måste ge upp något annat som pengarna kunde använts till, det ger också utspädning bland aktieägarna, särskilt när kurserna drivits till dagens nivåer. Det är därför svårt att dra till tillräckligt med köpkraft till denna sektor för att skapa en riktig ‘boom’ i klass med bostadsmarknaden eller börsen generellt.

Alternativ nr 2 är vad som har potential att allokera tillräckligt mycket pengar i en sektor för att driva den till sinnessjuka nivåer som bostadspriser, börsen och främst IT-aktier (Facebook, Twitter, Google t.ex). Genom att ej tillåta någon större mängd av detta finansieringsalternativ i gruvsektorn kan eliten hålla denna sektor i en artificiell depression under långa perioder.

Historia har dock visat att sektorn slaviskt går från extremt undervärderad till ‘övervärdering’, bara genom att identifiera och acceptera detta faktum går det att vinna mot bankerna. Det går inte att investera långsiktigt utefter bolagens goda fundamenta eftersom den riktiga fundamenta som styr är förmågan att finansiera samt dominansen av en aktör som kontrollerar majoriteten av alla aktier och därmed kan diktera aktiekurserna. Denna aktör har gång på gång visat sig vara så mäktig att den kan driva kurserna så lågt att bolagens tillgångar närmar sig noll, trots miljoner oz guld i marken.

Så här ser det ut, detta är anledningen till att högkvalitativa guldbolag inte kan finansiera och särskilt inte får lån trots ekonomiska projekt. Detta är inte en ren tillfällighet, det är en medveten taktik, planerad i minsta detalj och långt i förväg. Taktiken måste vara att sälja efter en uppgång och köpa efter en nedgång, storleken på uppgången eller raset avgör hur många procent som ska allokeras.

Guldaktier vs Guld