Silver TA tekniska analys mattias guldaktier.seMan kan se att perioderna för faserna blir kortare och kortare. Dessutom är nedgången i procent mindre och mindre. Oftast brukar cyklar gå i 3 faser (baserat på EWT), första fasen är smart money, andra fasen är institutioner och tredje fasen är privatsparare.

Ett annat intressant perspektiv att se på det hela är silvret och guldet gick upp till $50 respektive $850 under 80-talet. Senaste bullmarknaden så peakade silvret på $50 igen och guldet $1900. Idag är silvret på $15 och guldet på $1150.

Värt att notera att guldet fortfarande är $350 över sitt högsta i 80 talet medans silvret är $45 under sitt högsta.