I USA fortsätter bankerna att ösa ut nyskapade pengar, en uppdaterad graf över kreditexpansionen (som utgör 97% av alla pengar i cirkulation) i USA visar att penningmängdens ökningstakt just nu ligger vid 8 procent per år:

Trots denna höga inflationsnivå har USA’s centralbank inte rört sin reporänta något sedan krisen 2008. Normalt sett börjar en centralbank höja vid såpass hög inflation, så denna situation är unik historiskt. Värt också att påpeka är att vi aldrig sett en större lågkonjunktur eller börskrasch före en längre period med successivt höjd reporänta, detta indikerar att vi har flera år kvar innan en ny krasch kommer om historia är en guide.

Min tro är att vi kommer uppleva kraftig inflation innan nästa stora lågkonjunktur i USA, även om vi kan se isolerade händelser likt Grekland i andra delar av världen (t.ex Sverige).