Följande är kommentarer av Bara-bra ang GDXJ/GDX ration. Nr 1:

Notera den stora omsättningen år 2015. Några har laddat upp ordentligt eller om man så vill alla tecken på en shake out dvs tömningen före vändningen. Förväntad uppgång första halvåret 2016 till åtm gdxj/gdx 1.65. Glöm inte gdxj/gdx är en leading indicator, andraderivatan acceleration/inbromsning map guldet självt där stigande indikator innebär accel uppåt för guldet:

GDXJ/GDX

Stigande indikator innebär konkav priskurva för guldet, dvs inbromsning nedåt följt av acceleration uppåt

Nr 2:

Kolla omsättningsökningen efter sept i år!

Nr 3:

Samma i högre upplösning. NUGT/DUST beter sig som en syntetisk termin på GDX med 6 ggr hävstång: