Uppdaterad TA för guld och silver av iGold Advisor. Spola fram till ca 10 min för TA:n. Beskrivning:

Publicerades den 11 aug. 2016
Gold continues to consolidate right below its long-term 2011-2015 downtrend breakout.