Har tidigare visat hur MA30 & MA60 på månadsbasis varit de nivåer som avgjort hastigheten på guldprisets uppgångar från 2001 till 2012. Här är en uppdatering som är aktuell eftersom det nu verkar vara läge att identifiera nytt glidande medelvärde som bas för nästa uppgångsfas för guldet.

Först en historielektion: Priset på guld studsade upp exakt vid respektive glidande medelvärde upp mot 10 gånger under de två olika uppgångsfaserna från 2001 till 2012. Se graf för senaste uppgången från 2008 till 2011 med MA30 som stöd:

goldma30

Och från 2001 till 2008 med MA60 (OBS råkade använda MA70 i grafen nedan, men ingen större skillnad) som bas:

goldma602

Båda uppgångsfaserna började med att priset bröt över det glidande medelvärdet och sedan testade det från ovan, efter första testet höll, sjönk priset aldrig under just denna nivå på veckobasis (stängningskursen på fredagar). Första uppgångsfasen var långsammare och mer utdragen, dubbel så hög MA nivå som den andra uppgångsfasen. Längden var också ungefär dubbelt så lång, 7 år mot 3 år.

Efter uppgångsfasen som slutade 2008 mer än halverades nivån (från 60 veckor till 30), så om man nu tror att guldpriset står inför en ‘blow off phase’ (skrev om det scenariot här) där prisuppgången accelererar bör rimligtvis MA-nivån sjunka vid nästa uppgångsfas, mao är det sannolikt, utifrån det scenariot att MA30 inte kommer fortsätta vara intressant. OBS att detta bara gäller om mönstret upprepas.

Men säg att så blir fallet, att MA nivån och längden halveras på nytt: MA30/2 = MA15 + 3/2 = 1,5, dvs nya basen är 15 veckors glidande medelvärde och uppgången varar 1,5 år. Det ger en kortare och mer brant uppgång (eftersom MA:an reagerar fortare)

Om detta scenario utspelas och priset når den mest närliggande tekniska motståndsnivån, ca $3,500/oz kommer priset att utvecklas så här närmaste 14 månader:

 

Så var ligger MA15 just nu? Vid $1246/oz, det är nivån som måste hålla för att ge första signalen att följande scenario har potential att utspela sig. Priset ligger nu när jag skriver detta vid 1254, dvs bara några dollar från nivån. Första testet kan komma vilken sekund som helst mao. Notera att det är veckostängningen på fredag kväll som avgör huruvida stödet höll eller ej. Så den här fredagen blir extra intressant ut tekniskt perspektiv. Håller även ett öga på nivån strax under, MA20 ($1214/oz) som också är en potentiell kandidat som ny stödnivå.

Guldpriset med MA15