I ett tidigare inlägg skrev jag om ett scenario där guldaktierna går rakt upp härifrån, men sedan dess har det istället gått rakt neråt, eller åtminstone har sektorn nu gått igenom en normal korrektion i en uppgångsfas, se graf:

HUI
HUI

Kanske var korrektionen det bästa tänkbara, en andhämtning nödvändig för att slippa ev överhettning och större korrektion? Om historia är någon form av lektion är det nu de som tror att guldpriset är i en uppgångsfas borde passa på att köpa Jag ser det här som hälsosamt och ett nytt läge att köpa mer (det är vad jag gör), eftersom de är undervärderade och bara är i startgroparna av en mycket större uppgångsfas (min tro).

Rent tekniskt ser det nu ännu mer troligt ut att guldaktierna accelererar härifrån (rakt upp), efter det bottnat. När det bottnar är omöjligt att säga om outsider, det vet bara de som styr aktiekurserna (en aktör). Kanske sker det någon form av trendvändning i samband med valet i USA. Guld- & silverpriset har börjat vända uppåt från en stödnivå, men inga större rörelser ännu så för tidigt att avgöra huruvida det bottnat helt.

För att visa ett exempel över vad jag menar med accelererad uppgång tar jag här First Majestic, i grafen nedan är blå linje förmodad ökning i kursen om uppgångsfasen fortsätter, och gröna strecket är exempel på hur prisuppgången kan accelerera om priset bottnar här:

First Majestic
First Majestic

Priset går från att ligga under blå linje som är ett snitt på hur snabbt priset stiger, till att åter lägga sig över. Ett scenario som helt och hållet bygger på att silverpriset också tar ett nytt kliv uppåt.

Ett guldbolag som exempel, Barrick Gold, med samma upplägg:

Om man är positivt lagd, vilket jag är, så är det kraftiga uppgångar som väntar härifrån, vid fortsatt samma takt på uppgången som vi sett sedan tidigt 2016. Och varför inte? Efter den värsta perioden någonsin för denna sektor har priserna bara återhämtat sig marginellt.