Kopparpriset nådde idag $2,75, nivåer tillräckligt höga att vara ekonomiskt för flera projekt att bryta sin malm. Geologix är ett av dem. Enligt en beräkning i deras PFS så ligger produktionskostnaden vid dagens priser vid strax under $600/oz (efter koppar som by-product).

ska%cc%88rmavbild-2016-11-11-kl-11-42-07

Med en årlig produktionstakt på 116 k oz guld och 49 miljoner Lbs koppar, räkna bort kopparn och dra av dess intäkter på guldets produktionskostnad och du har 116 k * 1255 – 600 = $75,980,000 i ren vinst per år. Bilden ovan visar även vad som skulle hända om kopparpriset stiger, t.ex, $1 upp för kopparpriset, till $3,75 sänker Geologix produktionskostnad till $180, vilket ökar vinsten per år till $124,000,000 även om guldpriset ligger kvar där det är idag.

Kopparn är alltså en stor kicker i sig, där en viss procent i koppar upp eller ner ger stor effekt på bolagets vinst. Skulle kopparpriset och guldpriset sammarbeta och gå upp på samma gång stiger bolagets vinst snabbt. I ett best case scenario där kopparn återhämtar sig till 3,7 (tror priset kan gå mycket högre än så, men det är högsta som Geologix beräknat Tepals lönsamhet på) och guldpriset går upp till ATH kring $2000/oz, då genererar Tepal en ren vinst över $200,000,000 årligen.

Med det sagt, priserna är inte där idag, så Geologix ska inte värderas efter det. Det finns bra riktmärken för vad Geologix “ska” värderas till idag. Ett av dem är guld/kopparbolaget Goldquest vars siffror är närmast identiska till Tepals.

 

Goldquest:

  • Årlig produktion: 110 k oz
  • Produktionskostnad per oz (net of byproducts): $595
  • NPV efter skatt: $203 m

 

Geologix:

  • Årlig produktion: 116 k oz
  • Produktionskostnad per oz (net of byproducts): $600
  • NPV efter skatt: ca $250-270 m

 

Med siffrorna ovan är det tydligt att projekten är av ungefär samma värde, men om man tittar på bolagens marknadsvärden blir bilden en helt annan:

 

  • Geologix marknadsvärde: $15,2 m
  • Goldquest marknadsvärde: $74 m

 

Nästan fem gånger så hög värdering för Goldquest och bara tre månader sedan kostade Goldquest det dubbla, vilket motiverar ett marknadsvärde tio gånger högre för Geologix. 80 cent är en kurs som enkelt kan motiveras om guldpriset stiger hundra dollar härifrån (till den nivån från i somras), eller 40 cent om guldpriset ligger kvar där det är idag. Bolagets kortsiktiga kurspotential är alltså 40 cent för att värderas som peers.

Alla beräkningar ovan är gjorda utan att ta hänsyn till att Tepal är ett underexploaterat projekt med stor potential för expansion i tillgångar. Som om inte hävstången redan inbakad i aktien var nog.