Beskrivning: Jeff Berwick om elitens slutliga plan att göra planeten kontantlös för att uppnå total kontroll