ATAC Resources är precis som Silver Range Resources en spin-off från Strategic Metals och leds av samma personer. De utvecklar ett distrikt i norra Kanada bara några mil ifrån Victoria Golds Eagle projekt. Bolaget fick stor uppmärksamhet under bullmarknaden från 2008 till 2011 efter att de upptäckt ett nytt “carlin-type gold district”, aktien steg över 10,000% på kort tid. Resultaten var extremt höghaltiga på olika platser över hela projektet.

Vad hände sedan? Guldaktierna går in i den värsta krisen någonsin, ATAC tappar från sin toppnotering vid C$10, till bottennoteringen för ett år sedan vid 25 cent. Mao, idag är ATACs börsvärde 98% lägre än det var vid toppnoteringen. Att ATAC tappat så mycket beror främst på att sektorn gick ned, men också för att den del av projektet de valt att göra ekonomiska studier på (Tiger deposit) visade sig inte vara speciellt attraktiv, trots höga halter.

However, Tiger är fortfarande öppen i flera riktningar och har bra hävstång mot guldpriset, men det viktiga är att Tiger bara är ett av flera projekt inom distriktet:

Halterna vid samtliga av dessa är extremt höga. OBS att jag inte är tillräckligt insatt för att säga något om enskilda fynds potential utöver att det redan finns höghaltiga borrträffar, men det viktiga är att de har gjort fynden och äger distriktet. Det finns bevisligen höghaltigt guld över hela projektets area.

Så varför vill jag köpa aktier nu? Utan att vara expert på de enskilda fynden, tänk ett scenario där de sitter på detta paket, samtidigt som grannen Victoria Gold lyckas sätta sitt projekt i produktion 2018, vid det scenariot gynnas sannolikt ATAC Resources. Mao, ATAC är ett area play till Eagle. Det är därför finansieringsfrågan kan bli en kicker för ATAC-ägare. Men den främsta anledningen till att jag vill köpa nu är att aktien fallit tillbaka hela vägen till där den låg vid botten sent 2015, se graf:

ATAC Resources

Med 98% av risken utraderad, ca C$40 m marknadsvärde, C$16 miljoner i kassan, grym ledning plus Eagle som kicker potentiellt inom 3 månader, kan jag tänka mig att betta en slant på ATAC inför 2017.