En uppdatering av läget för guldet: Guldpriset befinner sig i vad som ser ut att vara en dynamit triangle. Stödnivån (undre linjen) i formationen testades för några veckor sedan och stödet höll. Nästa steg ser ut att kunna vara ett nytt test av motståndsnivån (övre linjen):

Guldpriset i USD

Vad som krävs för att bekräfta ett utbrott uppåt: En stängning på månadsbasis över $1300

Formationen i den övre grafen är enorm och ett utbrott åt något håll blir sannolikt starten på en ny stor trend med en större rörelse i priset som följd. Ett ev test av motståndsnivån kommande månader är därför väldigt intressant att bevaka. Skulle guldet bryta upp, så ser jag att det kan sätta ett nytt ATH 2018, och nå ca 1600 i år. Notera också att guldaktierna befinner sig i ett liknande läge där motståndsnivån är nära att testas, mer om det i ett senare inlägg.