Kopparpriset nådde just högsta nivån sedan 2015 och zinkpriset är up 35% sedan juni månad. Två bolag som väger tungt i min portfölj har en stor del av dessa metaller som kicker till deras ädelmetaller. Geologix sitter på koppar & guld främst, Silver Bull sitter på silver och zink. Med senaste månadernas prisuppgångar har bolagens NPV och IRR stigit en hel del. Nedan är Geologix NPV och IRR vid olika priser:

Skärmavbild 2017-10-14 kl. 12.04.46

Kopparpriset idag över best case scenariot på 3,10. Gissningsvis hamnar NPV på ca $250  m & NPV på 30% vid dagens priser. Samtidigt ligger marknadsvärdet på strax över $10 m, dvs 4% av NPV. GIX är ett kort som måste spelas ut av en value investor. Ha i åtanke att priserna nu börjar närma sig de nivåer som gör projektet lönsamt vid betydligt större pit shell, vilket höjer NPV avsevärt.

För er som gillar att använda cash flow som riktlinje för kurspotential, årligt cash flow vid dagens priser ligger över $82 m, ta den siffran gånger 10 för vad ett framtida marknadsvärde kan ligga. Närliggande kickers, borrprogram tidigt 2018 med fokus på att utöka resursen och med fokus på högre halter.

Nedan är Silver Bulls NPV och IRR vid olika priser, OBS zinkpriset som används för alla priser på silver är 0,95, priset idag ligger på 1,5:

Skärmavbild 2017-10-14 kl. 12.24.07

Det här är bara en gissning, men vid 50% högre pris på zinken bör det motsvara någonstans kring $25/ oz silver vilket ger ca $700 m NPV och 25% IRR efter skatt. Marknadsvärdet idag på $30 m och ger ca 4% av NPV, samma som GIX. 

Slutsats: 

Tack vare prisuppgångarna i basmetallerna har dessa projekts underliggande värde ökat markant och har kickat igång ett inflöde av pengar som nu tillåter borrningar vid båda projekten. Silver Bull har hittills släppt 5% av sitt borrprogram och träffat fina hål, från så sjukt låga värderingar i förhållande till underliggande värde krävs inte mycket för att ge 10x, värt att tänka på kommande månader.