Idag släppte Victoria Gold sitt finansieringspaket som tar bolaget till produktionsstart:

Victoria Gold Announces Comprehensive C$500 Million Financing Package for Eagle and Continuation of Construction Activities

Några viktiga punkter:

  • Kommer innebära ca 40% ytterligare utspädning av aktiestocken
  • Osisko & Orion kommer att köpa 250 miljoner aktier till 50 cent dvs 35% över dagens kurs.
  • First gold pour andra halvan av 2019

Kursen bör pga PP stiga med ca 35% idag. Jag tror att det är startskottet för nästa uppgångsfas i den här aktien.