I måndags kom nyheten att Silver Bull Resources har tagit in South32 som JV partner: Silver Bull grants JV option for Sierra Mojada. South32 har möjligheten att få 70% ägande i Silver Bulls huvudprojekt Sierra Mojada om de investerar $100 miljoner i projektet. Är detta bra eller dåligt för nuvarande ägare? Här är min syn på dealen:

Silver Bull hade slut på pengar och hade varit tvungna att göra en finansiering senast den här månaden enligt Mattias, så oavsett JV dealen hade de behövt späda ut aktieägarna för att överleva och ännu mer för att få in tillräckligt med pengar för att fortsätta borrningarna. Med South32 som partner kommer pengarna in utan utspädning och expertis från South32s team. South32 är värt 20 miljarder och har betydligt mer kompetens och erfarenhet i sitt team, Silver Bull får denna kompetens på köpet, utöver $100 miljoner investerat i sitt projekt som de kommer äga 30% av i slutändan.

30% av Sierra Mojada kanske låter lite, men tänk på potentialen här och tänk på hur mycket utspädning som ändå hade krävts för att visa full potential. Sierra Mojada har i mina ögon potential att bli ett av världens bästa silverprojekt i en värld som snabbt är på väg in i en bristsituation på fysiskt silver. Silver Bulls nya företagspresentation visar tydligt projektets enorma potential som snart kommer att synas tack vare South32: http://www.silverbullresources.com/i/pdf/Corporate_Presentation.pdf

Jag har bara undra några få gånger stött på bolag med projekt som har så tydlig potential som Sierra Mojada, och det är Vetana Gold & Wildcat Silver. Båda dessa hade tillgångar som var öppna i flera riktningar med tydlig struktur, dvs det var tydligt att de skulle bli väldigt stora tillgångar i slutändan. Det visade sig att både Ventana Gold & Wildcat satt på tillgångar i världsklass och aktiekurserna har presterat därefter.

Sierra Mojada sitter nu i samma läge som Ventana & Wildcat i tidigt stadium, de har redan en stor tillgång klassificerad, men den är öppen i flera riktningar och samplingar och borrningar indikerar att tillgången fortsätter. Det som står först att testa sträcka mellan nuvarande känd mineralisering och ett borrhål 900 meter västerut, se bild nedan. Det är denna 900 meter långa sträckan som står först att testa med hjälp av South32s pengar.

I bästa fall, vad borrhål hittills indikerar fortsätter den väldigt höghaltiga mineraliseringen mot step out hålet B11144, dvs 900 meter av mineralisering. Samplingarna indikerar att så är fallet. Vi håller tummarna. Men detta är bara början för projektets totala potential, nyligen visade Silver Bull på potentialen i ett target som ligger 9 km nordöst, Palomas Negros. Notera att Palomas Negros bara är ett av flera targets inom en 3 mil lång mineraliserad trend som ägs av Silver Bull:

Samplingar vid Palomas Negros visar på samma halter av sulfidmineralisering som finns vid Sierra Mojada. Palomas Negros är nästa target.

OBS att South32 är storägare i f.d Wildcat Silver, som nu heter Arizona Mining, vars huvudprojekt ligger ganska nära. Det är sannolikt deras erfarenheter från Arizona Minings framgång som nu drar deras uppmärksamhet till Silver Bull som är en potentiell Arizona Mining 2.0, något jag påtalat i flera år redan.

Sammantaget: Silver Bull har nu pengarna och kompetensen som behövs för att syna Sierra Mojadas totala potential, utan någon större utspädning, utspädning blir istället 70% till South32 om de väljer att genomföra JV-avtalet. Total utspädning för att genomföra detta utan South32 hade imo krävt mer utspädning i dagens marknad och därför gillar jag måndagens nyhet. Det enda Silver Bullägare behöver göra nu är att luta sig tillbaka och hålla tummarna för resultaten från de South32 finansierade borrningarna. Det är imo först nu potentialen kommer att börja synas på riktigt, äntligen.