https://www.cnbc.com/2018/05/22/tech-bubble-is-larger-than-in-2000-and-the-end-is-coming.html

Är toppen nådd? Ett nytt år 2000 fast värre? Kryptobubblan sprack i december 2018 efter en slutlig parabolisk uppgång, nu är teck-aktierna i en liknande situation. Det ser ut som att tech-aktierna är inne i sitt slutliga skede, bara veckor/månader från absoluta den slutliga toppen. Både Amazon och Netflix är i en parabolisk uppgång som normal sett symboliserar slutskedet av en ohållbar prisuppgång med krascher som följd:

Amazon
Netflix

En annan bra indikator på överhettning i tech är ration mellan Nasdaq och S&P500, varje gång Nasdaq legat så högt i relation till S&P så har ration slagit tillbaka till stödnivåer, se graf:

Nasdaq/S&P500 ratio

Så till det mest intressanta för personer som investerar i PM-relaterat: Senast Nasdaq låg så här högt i relation till guldaktierna var vid slutet av 2015, dvs när sektorn bottnade och såg ett kraftigt rally därefter, se graf:

Nasdaq/Guldaktier ratio

Tittar vi på den kanske mest pålitliga indikatorn, dvs guld, så är Nasdaq väldigt högt värderad historiskt sett. Bara några månader har Nasdaq varit så här högt prissatt i guld någonsin, se graf:

Nasdaq/Guld ratio

Så med allt detta sammantaget: Parabolisk uppgång, historiskt höga värderingar i förhållande till börsindex och PM är det tydligt att en stark vändpunkt kan vara närliggande, min spekulation är att så fort den brantaste stödlinjen i Netflix & Amazon bryts så kommer det vara startskottet för nästa bear-market i tech, 2001 -> repris fast värre.

Och min förhoppning är självklart att det är startskottet på nästa uppgångsfas för PM, kanske kommer allt detta sammanfall med en planerad kollaps av Deutsche bank? Vi får se. Hur det än blir så är det upplagt för en turbulent andra halva av 2018.