Ädelmetallssektorn är inne i en ny mindre normal korrektion vilket skapar nya fina köplägen för värdeinvesteraren. Här är några exempel på vad man kan få för pengarna:

Victoria Gold (C$0,31)

Marknadsvärde: $240 miljoner
Produktionsstart: ca 6 månader
Kassaflöde väl i produktion: $260 miljoner
Uppsida: 10x kassaflöde

Bolagets värdering ligger kring 1x kassaflödet trots att de väntas starta sin produktion snart, utan att räkna in uppsidan i exploration och tillgångar i Sanfa Fe är detta en no brainer just nu. Ta t.ex en peer som Lundin Gold, de har ungefär samma NPV och produktionsstart samtidigt som Victoria Gold, men har ett marknadsvärde på $1 miljard, dvs 4x Victoria Golds marknadsvärde. Räkna då in att Lundin Golds gruva är i ett av de länder med högst risk i hela värden, samtidigt som Victoria Golds gruva är i ett de länder med lägst politisk risk. Med detta i åtanke blir aktien extremt attraktiv för en värdeinvesterare. Victoria Gold har relativt låg risk (fullt finansierade, nära produktionsstart, låg politisk risk, lågt värderade i förhållande till peers) och väldigt god uppsida, ÄVEN om du inte tror att guldpriset ska skjuta i höjden.

Silver Bull Resources (C$0,13)

Marknadsvärde: $26 miljoner
Bolaget fullt finansierat i fyra år framåt (administrativa avgifter) och ett projekt som finansieras av ett av världens största mining bolag. Med redan upp mot 100 miljoner oz silver i marken (+ zink) utan att räkna in nyligen funna sulfidzoner är detta en option på en framtida gruva utan någon konkursrisk på fyra års tid framåt. Skulle South32 börjar expandera zonerna blir detta en kursraket, kanske en Arizona Mining 2.0. Lägg därtill potentialen att silver är nära sin slutliga botten, Silver Bull är en väldigt bra bet hur man än vrider och vänder på det.

Victoria Gold, Silver Bull och Silver Range är mina favoriter och största innehav i nuläget, Valoro ligger kvar utan som en lott, vill se hur det slutar. Valoro kan vara det mest intressanta caset just nu från värdeperspektiv, men risken är samtidigt enormt stor. Aktien följer marknaden med hävstång, allt som krävs för att pm-sektorn vänder uppåt igen för att aktien ska ta fart så det är väl bara att hålla tummarna för en vändning?