Jag har tidigare visat hur MA30 & MA70 på veckobasis varit de nivåer som avgjort hastigheten på guldprisets uppgångar från 2001 till 2012. Historia visar att om man lyckas identifiera vilken MA-nivå som används så kommer man också kunna predicta alla bottnar och ungefär hur fort priset kommer att stiga(!!!). Här är en uppdatering som är aktuell eftersom guldpriset brutit ut i år:

Men först en historielektion: Priset på guld studsade upp exakt vid respektive glidande medelvärde upp mot 10 gånger under de två olika uppgångsfaserna från 2001 till 2012. Se graf för senaste uppgången från 2008 till 2011 med MA30 som stöd:

goldma30

Och från 2001 till 2008 med MA70 som bas:

goldma602

Båda uppgångsfaserna började med att priset bröt över det glidande medelvärdet och sedan testade det från ovan, efter första testet höll sjönk priset aldrig under just denna nivå på veckobasis (stängningskursen på fredagar). Första uppgångsfasen var långsammare och mer utdragen, mer än dubbelt så hög MA nivå som den andra uppgångsfasen. Längden var också ungefär dubbelt så lång, 7 år mot 3 år.

Efter uppgångsfasen som slutade 2008 mer än halverades nivån (från 70 veckor till 30), det är därför troligt att nästa uppgångsfas blir brantare och därmed en lägre MA-nivå används. Obervera att detta bara gäller om mönstret upprepas.

Så nu till det roliga, försöket att identifiera nästa MA-nivå:

Säg att historia upprepas, att MA nivån minskas på nytt med mer än hälften: Säg t.ex att MA10 blir nästa bas. Det skulle ge en kortare och mer brant uppgång (eftersom MA:an reagerar fortare). Min tro har länge varit att guldpriset kommer att nå en ny topp mitten av 2021, för att göra det och nå närmaste motståndsnivån behöver guldpriset ha MA10 som bas för att hinna nå den nivån.

Om detta scenario utspelas med MA10 som bas och priset når den mest närliggande tekniska motståndsnivån, ca $4000/oz kommer priset att utvecklas så här fram till mitten av 2021: https://guldaktier.files.wordpress.com/2019/08/huaizjrf.png

HUAIZjRf

Kanske är den för brant? Men tänk på att detta ej är logaritmisk skala. Här är en titt på hur guldpriset rört sig hittills efter utbrottet tidigare i år. Priset ej brutit MA10, så här ser det ut: https://guldaktier.files.wordpress.com/2019/08/bpcif6uf.png

Bpcif6uf

Redan har guldet testat MA10 och nivån höll, vilket är en indikation att MA10 är stödnivån för kommande bull market. Det behövs självklart fler studsar än en för att dra några slutsatser. Det är därför kommande månader blir extremt intressanta utifrån det här perspektivet.

Säg t.ex att guldet bryter under MA10 är det sannolikt att en annan nivå blir basen och i sånna fall är en långsammare uppgång att vänta. Studsar guldpriset däremot ytterligare en gång vid MA10 är det väldigt bullish och $4000 är i siktet.

När jag väl lyckats identifiera vilken MA nivå de använder kommer det vara möjligt att förutspå ungefär hur guldpriset kommer att utvecklas (hur fort det kommer stiga om vi antar flera återslag mot den MA-nivå som är vald under uppgångsfasen) om historia upprepas.